OMT årsregnskab 2017/2018

OMT årsregnskab 2017/2018

Odense Maritime Technology A/S’ (”OMT”) årsregnskab for 2017/2018 er nu afsluttet og lander med en toplinje på DKK 85 mio. og en bundlinje på lige knap DKK -39 mio. 

Det negative resultat skyldes primært, at store dele af markedet, som OMT opererer i, er præget af voldsomt ændrede rammevilkår som følge af globale samfundstendenser. OMT budgetterede således med et kraftigt underskud for året, og det negative resultat skal ses i lyset af en strategisk beslutning om at investere i en massiv forretningsudvikling i defense-segmentet.

Det er især det kommercielle shippingmarked, der er gået i stå disse år, hvilket bl.a. betød, at en række forventede ordrer på selskabets nye designs af containerskibe og bulkcarriers blev aflyst. Ligeledes var forventningen også, at de nye emissionsregler for fragtskibe ville medføre en øget efterspørgsel efter nye skibe. I stedet opstod der et stort fokus på at få eksisterende skibe til at overholde de nye emissionsregler.

”Allerede i efteråret 2017 tog vi den fulde konsekvens af situationen og reducerede medarbejderstaben. Så nu har vi igen styr på både top- og bundlinje og er da også kommet positivt ud af sidste kvartal i 2017/2018,” siger Kåre Groes Christiansen, der er CEO for OMT.

OMT ser i det hele taget ind i et langt mere positivt 2018/2019. De store investeringer i Defense er ved at bære frugt. Mange nationer har lige som Danmark valgt at øge udgifterne til forsvar. Det driver en efterspørgsel efter nye skibe. Royal Navy i Storbritannien er et eksempel på dette. De gennemfører pt. udbud på fem nye fregatter, og i foråret 2018 offentliggjorde de ledende forsvarsvirksomheder Babcock og Thales, at de havde indgået en aftale med OMT om at basere deres bud på et OMT-design.

Dertil kommer, at OMT er med i slutspurten i en række andre markante udbud, som endnu ikke er offentliggjort.  

For yderligere oplysninger kontakt:

CEO Kåre Groes Christiansen
Tlf.: 2140 4422
E-mail: kgc@odensemaritime.com